Điều khoản dịch vụ

Chào mừng bạn đến với OnCustomer

Các Điều khoản này điều chỉnh việc bạn sử dụng OnCustomer và các sản phẩm, tính năng, ứng dụng, dịch vụ, công nghệ và phần mềm mà chúng tôi cung cấp (Sản phẩm của OnCustomer hoặc Sản phẩm), trừ khi chúng tôi nêu rõ là áp dụng các điều khoản riêng (và không áp dụng các điều khoản này).

1. Dịch vụ của chúng tôi

Sứ mệnh của chúng tôi là làm cho hoạt động tương tác khách hàng của bạn trở nên dễ dàng hơn, hiệu quả hơn, nâng cao hiệu quả bán hàng, kinh doanh của bạn và doanh nghiệp của bạn mỗi ngày.

2. Chính sách dữ liệu của chúng tôi

Chúng tôi phải lưu trữ và sử dụng dữ liệu mà bạn đã chia sẻ, xây dựng và xử lý trên hệ thống của OnCustomer nhằm cung cấp các dịch vụ này. Ví dụ: Chúng tôi có thể sẽ cần lưu trữ các hình ảnh, video bạn đã tải lên hệ thống để hiển thị cho khách hàng của bạn. Chúng tôi có nêu chi tiết cách làm của mình trong Chính sách dữ liệu mà bạn phải đồng ý để sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.

3. Cam kết của bạn với OnCustomer và cộng đồng của chúng tôi

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ này cho bạn và người khác nhằm thúc đẩy sứ mệnh của mình. Để đổi lại, chúng tôi cần bạn thực hiện các cam kết sau:

1. Ai có thể sử dụng OnCustomer

Tất cả mọi người là những Customer Support, cá nhân kinh doanh, chủ doanh nghiệp… đều có thể sử dụng hệ thống của OnCustomer. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi của bạn trước các quyết định của OnCustomer, bạn cần:

- Cung cấp thông tin chính xác về bản thân.
- Chỉ tạo duy nhất một tài khoản (của chính bạn) và chỉ sử dụng chúng cho các mục đích bạn được phép thực hiện trên hệ thống.
- Không chia sẻ mật khẩu, cấp cho người khác quyền truy cập vào tài khoản OnCustomer của bạn hoặc chuyển tài khoản của bạn cho bất kỳ ai khác (mà không được chúng tôi cho phép). Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp OnCustomer rộng rãi cho tất cả mọi người, nhưng bạn không thể sử dụng OnCustomer nếu:

- Bạn chưa đủ 13 tuổi (hoặc độ tuổi hợp pháp tối thiểu tại quốc gia bạn để sử dụng sản phẩm của chúng tôi).
- Trước đây, chúng tôi đã vô hiệu hóa tài khoản của bạn vì vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của chúng tôi.
- Bạn bị cấm nhận các sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm của chúng tôi theo luật áp dụng tại nước sở tại.

2. Những điều bạn không thể thực hiện trên OnCustomer

Chúng tôi luôn mong muốn làm cho hoạt động tương tác khách hàng của bạn trở nên dễ dàng hơn, hiệu quả hơn, nâng cao hiệu quả kinh doanh của bạn và doanh nghiệp của bạn mỗi ngày. Do đó, bạn đồng ý không tham gia hành vi được mô tả dưới đây (hoặc không tạo điều kiện hay hỗ trợ người khác thực hiện hành vi đó):

1. Bạn không được sử dụng Sản phẩm của chúng tôi để thực hiện hoặc chia sẻ bất cứ nội dung nào: Vi phạm các Điều khoản này, các điều khoản, chính sách khác áp dụng cho việc sử dụng OnCustomer của bạn. Bất hợp pháp, gây nhầm lẫn, phân biệt đối xử hoặc gian lận. Xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác.
2. Bạn không được tải lên vi-rút hoặc mã độc hại hay làm bất cứ điều gì có thể vô hiệu hóa, làm quá tải hoặc ảnh hưởng đến hoạt động hoặc hình thức đúng của Sản phẩm của chúng tôi.
3. Bạn không được truy cập hoặc thu thập dữ liệu từ Sản phẩm của chúng tôi bằng các phương tiện tự động (không được chúng tôi cho phép trước) hoặc cố gắng truy cập dữ liệu mà bạn không được phép truy cập.

Chúng tôi có thể xóa nội dung bạn chia sẻ vi phạm các quy định này và nếu thích hợp, chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp đối với tài khoản của bạn vì những lý do được liệt kê ở trên. Nếu bạn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác nhiều lần, chúng tôi cũng có thể vô hiệu hóa tài khoản của bạn.

Nhằm mục đích hỗ trợ cộng đồng, chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo nội dung hoặc hành vi mà bạn cho rằng vi phạm quyền của mình hay các điều khoản và chính sách của chúng tôi.

3. Các quyền bạn cấp cho chúng tôi

Chúng tôi cần bạn cấp một số quyền nhất định để cung cấp dịch vụ của mình:

1. Quyền lưu trữ, sử dụng nội dung bạn tạo và chia sẻ: Bạn sở hữu nội dung mình tạo và chia sẻ trên OnCustomer cũng như các Sản phẩm khác của OnCustomer mà bạn sử dụng. Không có nội dung nào trong các Điều khoản này làm bạn mất quyền đối với nội dung của chính mình. Bạn được tự do chia sẻ nội dung của mình với bất kỳ ai khác, ở bất cứ đâu bạn muốn. Tuy nhiên, để chúng tôi cung cấp dịch vụ, bạn cần cấp cho chúng tôi một số quyền pháp lý để sử dụng nội dung đó. Ví dụ như việc chúng tôi cần sử dụng ảnh (có bản quyền) của bạn để hiển thị trên chính Landingpage của bạn hay gửi cho khách hàng của bạn khi họ tương tác với trang của bạn trên Facebook. Chúng tôi cam kết việc bảo mật dữ liệu này và sẽ không sử dụng chúng cho các mục đích thương mại, chia sẻ cho các bên thứ ba hay bất cứ hành động nào chống lại bạn.
Cụ thể, khi bạn chia sẻ, đăng hoặc tải lên nội dung được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ (như ảnh hoặc video) trên hoặc liên quan đến Sản phẩm của chúng tôi, bạn cấp cho chúng tôi giấy phép trên toàn cầu, không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép thứ cấp và miễn phí bản quyền để lưu trữ, sử dụng, phân phối, sửa đổi, chạy, sao chép, trình diễn hoặc hiển thị công khai, dịch và tạo sản phẩm phái sinh từ nội dung của bạn. Điều này nghĩa là, ví dụ: nếu chia sẻ ảnh trên OnCustomer, bạn cho phép chúng tôi lưu trữ, sao chép, khách hàng của bạn hoặc bất cứ ai nhận được dữ liệu này qua bất cứ hệ thống nào của OnCustomer hoặc các hệ thống liên kết đều có quyền sử dụng (Không sở hữu) chúng.

2. Bạn có thể chấm dứt giấy phép này bất cứ lúc nào bằng cách xóa nội dung hoặc tài khoản của mình. Bạn nên biết rằng, vì lý do kỹ thuật, nội dung bạn xóa có thể tồn tại trong một khoảng thời gian giới hạn trong bản sao lưu của chúng tôi. Ngoài ra, nội dung bạn xóa có thể tiếp tục xuất hiện nếu bạn đã chia sẻ với người khác và họ không xóa nội dung này.

3. Quyền sử dụng tên, ảnh đại diện: Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu về thông tin cá nhân của bạn cho các mục tiêu chăm sóc khách hàng, hỗ trợ, bán hàng hoặc các yêu cầu của chính quyền, cơ quan có trách nhiệm của nước sở tại nơi bạn đang sinh sống.

4. Quyền cập nhật phần mềm bạn sử dụng hoặc tải xuống: Nếu bạn tải xuống hoặc sử dụng phần mềm của chúng tôi, bạn cho phép chúng tôi tải xuống và cài đặt các bản nâng cấp, cập nhật và các tính năng bổ sung để cải tiến, nâng cao và phát triển thêm phần mềm đó.

5. Đối với một số tính năng trong sản phẩm, bạn có thể phải cấp quyền cho chúng tôi để truy cập các trang Fanpage (Facebook) bạn quản lý, quản lý thông tin bạn sẽ chia sẻ trên các trang đó, thay mặt bạn để gửi tin nhắn đi từ trang của bạn… Chúng tôi cũng có thể sẽ cần cấp quyền cho tài khoản Google của bạn để gửi, lưu trữ thông tin của bạn, thông tin khách hàng của bạn trên Google drive, Google mail hoặc các dịch vụ của các nền tảng thứ ba khác như Mailchimp, Hubspot, Helpdesk.... Chúng tôi sẽ yêu cầu bạn xác thực các quyền này khi cần truy cập chúng hoặc khi bạn cố truy cập một tính năng mà chúng tôi cần các quyền này để thực hiện. Chúng tôi cam kết tuân thủ nguyên tắc bảo mật, nguyên tắc cộng đồng, nguyên tắc sử dụng dữ liệu của các đối tác mà chúng tôi sẽ kết nối.

4. Giới hạn về việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi

Nếu bạn sử dụng nội dung được bảo vệ theo quyền sở hữu trí tuệ mà chúng tôi sở hữu và cung cấp trong Sản phẩm của mình (ví dụ: hình ảnh, thiết kế, video hoặc âm thanh chúng tôi cung cấp mà bạn thêm vào nội dung bạn tạo hoặc chia sẻ trên OnCustomer) thì chúng tôi giữ tất cả các quyền đối với nội dung đó (nhưng không phải với nội dung của bạn). Bạn chỉ có thể sử dụng bản quyền hoặc nhãn hiệu hàng hóa của chúng tôi (hay bất kỳ nhãn hiệu tương tự nào) khi được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Bạn phải được chúng tôi cho phép bằng văn bản (hoặc cho phép theo giấy phép nguồn mở) để sửa đổi, tạo sản phẩm phái sinh, dịch ngược hoặc cố gắng theo cách khác để trích xuất mã nguồn của chúng tôi.

5. Thu phí, thanh toán và kiểm soát tài khoản

Bằng việc cung cấp các giải pháp hỗ trợ quảng cáo, bán hàng cho bạn, OnCustomer có thể yêu cầu bạn thanh toán một phần hay toàn bộ cho mỗi nhu cầu của mình trên hệ thống OnCustomer. Cụ thể:

Phương pháp tính giá: Bảng giá và phương pháp tính giá được chúng tôi cung cấp và công bố công khai trên website cũng như các hạng mục thanh toán trên hệ thống.

Nghĩa vụ thanh toán: Nghĩa vụ thanh toán thuộc về bạn khi bạn sử dụng bất kỳ tính năng nào trên hệ thống của chúng tôi (Nếu có yêu cầu tính phí). Trong phạm vi của mình, chúng tôi có toàn quyền quyết định đối với việc tính phí hoặc miễn phí cho bất kỳ ai, trong khoảng thời gian bao lâu mà không có nghĩa vụ với bạn hoặc bất kỳ ai sử dụng hệ thống của OnCustomer. Trong mọi hoàn cảnh, quyết định của chúng tôi luôn là quyết định cuối cùng.

Nghĩa vụ hoàn trả: Trong một số trường hợp, vì các lý do khách quan, chúng tôi không thể đảm bảo hệ thống luôn được duy trì ổn định và liên tục. Bằng việc đồng ý với điều khoản này, bạn chấp nhận rằng chúng tôi không có nghĩa vụ hoàn trả tiền, các khoản phí hoặc bất cứ thiệt hại kinh doanh nào của bạn do vấn đề của hệ thống. Trong mọi trường hợp nếu bạn vi phạm chính sách của chúng tôi, chúng tôi có quyền tạm ngưng hoặc dừng vĩnh viễn đối với tài khoản của bạn mà không cần thông báo trước, đồng thời không có trách nhiệm hoàn trả các khoản phí bạn đã thanh toán và còn dư trong hệ thống.

Đóng tài khoản do vi phạm chính sách thanh toán: Hệ thống sẽ có thể tạm ngưng hoặc dừng vĩnh viễn đối với quyền truy cập của bạn vì lý do chậm hoặc không thanh toán các khoản phí. Thay đổi bảng giá, cách thức tính giá: Mọi thay đổi bảng giá và phương pháp tính giá sẽ được chúng tôi công bố công khai trên website. Chúng tôi có toàn quyền quyết định đối với thời điểm thay đổi, đồng thời không có trách nhiệm thông báo cho bạn về sự thay đổi này trước thời gian bao lâu. Tuy nhiên, mọi hợp đồng, khoản thanh toán đã được hoàn thành sẽ không bị ảnh hưởng bởi bảng giá mới.

4. Các quy định bổ sung

1. Cập nhật Điều khoản của chúng tôi

Chúng tôi không ngừng nỗ lực cải thiện các dịch vụ của mình và phát triển các tính năng mới để tạo ra Sản phẩm tốt hơn cho bạn cũng như cộng đồng của chúng tôi. Do đó, thỉnh thoảng chúng tôi cần cập nhật các Điều khoản này để phản ánh chính xác các dịch vụ và cách làm của mình. Trừ khi có quy định khác của pháp luật, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thay đổi các Điều khoản này và cho bạn cơ hội xem lại trước khi thay đổi có hiệu lực. Sau khi bất kỳ Điều khoản cập nhật nào có hiệu lực, bạn sẽ bị ràng buộc theo các điều khoản này nếu tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, nhưng nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản cập nhật và không còn muốn tham gia cộng đồng OnCustomer nữa, bạn có thể xóa tài khoản của mình bất kỳ lúc nào.

2. Tạm ngừng hoặc chấm dứt tài khoản

Chúng tôi muốn OnCustomer trở thành nơi mà mọi nhà quảng cáo, bán hàng đều mong muốn được sử dụng, lưu trữ và chia sẻ dữ liệu của mình với khách hàng, người dùng cuối.

Nếu chúng tôi xác định bạn đã vi phạm các điều khoản hoặc chính sách của mình, chúng tôi có thể áp dụng các biện pháp đối với tài khoản của bạn để bảo vệ cộng đồng và các dịch vụ của mình, bao gồm tạm ngừng quyền truy cập vào tài khoản hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn nếu bạn khiến chúng tôi gặp rủi ro hoặc rắc rối liên quɑn đến pháp luật hoặc khi pháp luật cho phép hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện hành động này. Khi thích hợp, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về tài khoản vào lần tiếp theo bạn truy cập tài khoản của mình.

Nếu bạn xóa hoặc chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản của bạn, thì các Điều khoản này sẽ chấm dứt và không còn là thỏa thuận giữa bạn với chúng tôi nữa, dù một số điều khoản vẫn sẽ còn hiệu lực.

3. Giới hạn trách nhiệm pháp lý

Chúng tôi nỗ lực cung cấp Sản phẩm tốt nhất có thể và định ra các nguyên tắc rõ ràng cho tất cả những người sử dụng. Tuy nhiên, Sản phẩm của chúng tôi được cung cấp "nguyên trạng" và chúng tôi không đảm bảo rằng Sản phẩm luôn an toàn, bảo mật, không có lỗi hoặc Sản phẩm sẽ hoạt động mà không bị gián đoạn, chậm trễ hoặc thiếu sót. Trong phạm vi luật pháp cho phép, chúng tôi cũng TỪ CHỐI MỌI BẢO ĐẢM, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG TIÊU THỤ, SỰ PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, BẢO ĐẢM VỀ QUYỀN SỞ HỮU VÀ KHÔNG VI PHẠM. Chúng tôi không kiểm soát hoặc chi phối hành động hay phát ngôn của mọi người và những đối tượng khác. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm về hành động hoặc cách ứng xử (dù trực tuyến hay ngoại tuyến) của họ hoặc mọi nội dung mà họ chia sẻ (bao gồm nội dung phản cảm, không phù hợp, tục tĩu, bất hợp pháp và các nội dung có thể bị phản đối khác).

Chúng tôi không thể dự đoán thời điểm phát sinh sự cố về Sản phẩm của mình. Vì vậy, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi chỉ giới hạn trong phạm vi tối đa mà luật áp dụng cho phép và trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận, doanh thu, thông tin, dữ liệu hoặc về thiệt hại mang tính hệ quả, đặc biệt, gián tiếp, răn đe, trừng phạt hoặc ngẫu nhiên phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc Sản phẩm của OnCustomer, ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra các thiệt hại đó.

4. Tranh chấp

Chúng tôi cố gắng đưa ra các quy tắc rõ ràng nhằm hạn chế hoặc hy vọng là tránh được tranh chấp giữa bạn và chúng tôi. Tuy nhiên, nếu xảy ra tranh chấp, bạn nên biết trước về nơi giải quyết và luật sẽ áp dụng.

Nếu bạn là người tiêu dùng, luật của quốc gia mà bạn cư trú sẽ áp dụng cho mọi khiếu nại, nguyên nhân tố tụng hoặc tranh chấp giữa bạn với chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản này hoặc các Sản phẩm của OnCustomer; đồng thời, bạn có thể giải quyết khiếu nại của mình tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền xét xử khiếu nại tại quốc gia đó. Trong tất cả các trường hợp khác, bạn đồng ý rằng khiếu nại phải được giải quyết riêng tại Tòa án quận Cầu Giấy, TP Hà Nội, Việt Nam; rằng bạn đồng ý tuân thủ thẩm quyền nhân thân của tòa án này nhằm mục đích kiện tụng liên quan tới tất cả các khiếu nại đó; và rằng luật pháp Việt Nam sẽ chi phối các Điều khoản này cũng như bất kỳ khiếu nại nào, bất kể xung đột về quy định pháp luật.

5. Thông tin từ bên thứ 3

Chúng tôi sử dụng kết nối tới Youtube, bạn có thể xem term của các kết nối này tại đây YouTube Terms of Service tại đây
Google Privacy Policy (link)
Google security setting page (link)

6. Nội dung khác

Các Điều khoản này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và OnCustomer về việc bạn sử dụng Sản phẩm của chúng tôi. Các Điều khoản này thay thế mọi thỏa thuận trước đó.

Một số Sản phẩm chúng tôi cung cấp cũng phải tuân thủ các điều khoản bổ sung. Nếu bạn sử dụng bất kỳ Sản phẩm nào trong số đó, các điều khoản bổ sung sẽ có hiệu lực và trở thành một phần của thỏa thuận giữa chúng tôi với bạn.

Khi nhận thấy bất kỳ phần nào của các Điều khoản này không khả thi thì phần còn lại vẫn giữ nguyên hiệu lực. Nếu chúng tôi không thực thi bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này thì điều này sẽ không bị coi là khước từ. Mọi sửa đổi hoặc khước từ các Điều khoản này đều phải được thực hiện bằng văn bản và do chúng tôi ký.

Bạn không được chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản này cho bất kỳ ai khác mà không được sự chấp thuận của chúng tôi.

Các Điều khoản này không mang lại bất kỳ quyền nào cho người thụ hưởng bên thứ ba. Chúng tôi có thể tự do chuyển nhượng tất cả các quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản này liên quan đến việc sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản hoặc theo quy định của luật pháp hoặc theo cách khác.

Chúng tôi luôn hoan nghênh phản hồi của bạn và những đề xuất khác về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Nhưng bạn nên biết rằng chúng tôi có thể sử dụng các phản hồi/đề xuất đó mà không có bất kỳ hạn chế hoặc nghĩa vụ bồi thường nào cho bạn; đồng thời chúng tôi không có nghĩa vụ giữ bí mật các nội dung đó.

Chúng tôi bảo lưu mọi quyền không được cấp rõ ràng cho bạn.

Ngày sửa đổi gần nhất: 10/03/2020